Λαχταρούσε να επιστρέψει εκεί

“Και τελικά, μια μέρα κατέληξε να είναι ένα πλάσμα, του οποίου το γενετικό υλικό δεν διέφερε καθόλου από τα αυτο-αντιγραφόμενα μόρια κάθε άλλου οργανισμού στον πλανήτη, τον οποίο αποκαλούσε “Γη”. Όμως ήταν ικανός να αντιληφθεί το μυστήριο της καταγωγής του, την παράξενη και βασανιστική πορεία μέσω της οποίας είχε προκύψει από αστρική ύλη. Ήταν αυτός που είχε σημασία στον κόσμο, γιατί τον αντικατόπτριζε. Αναλογίστηκε την προβληματική και αινιγματική πορεία του μέλλοντός του. Αποκάλεσε τον εαυτό του “Άνθρωπο”. Ήταν κομμάτι των αστεριών. Και λαχταρούσε να επιστρέψει εκεί.”

Carl Sagan