Ετικέτα: εργαζομενοι

1

Περί 8ωρου

«Το 8-ωρο είναι πολύ επικερδές για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όχι λόγω του όγκου της εργασίας που οι εργαζόμενοι κάνουν σε αυτό το χρόνο (ο μέσος εργαζόμενος γραφείου κάνει λιγότερο από τρεις ώρες πραγματικής εργασίας...