Περί 8ωρου

«Το 8-ωρο είναι πολύ επικερδές για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όχι λόγω του όγκου της εργασίας που οι εργαζόμενοι κάνουν σε αυτό το χρόνο (ο μέσος εργαζόμενος γραφείου κάνει λιγότερο από τρεις ώρες πραγματικής εργασίας σε 8 ώρες), αλλά για άλλους λόγους. Κρατώντας περιορισμένο τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων τους κάνει να πληρώνουν πολύ περισσότερα για την ευκολία, ικανοποίηση και οποιαδήποτε άλλη ανακούφιση μπορούν να αγοράσουν. Τους κρατά να παρακολουθούν τηλεόραση και διαφημίσεις, καθώς και ελάχιστα φιλόδοξους εκτός ωραρίου εργασίας. Έχουμε οδηγηθεί σε μια κουλτούρα που έχει κατασκευαστεί για να μας αφήνει κουρασμένους, πεινασμένους για επιείκεια, πρόθυμους να πληρώσουμε πολλά για την ευκολία και την ψυχαγωγία, και το σημαντικότερο, αόριστα δυσαρεστημένους με τη ζωή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να θέλουμε πράγματα που δεν έχουμε. Αγοράζουμε τόσο πολύ επειδή φαίνεται πάντα σαν κάτι να μας λείπει.»

Πηγή